Loader
Logo LUAS
Print
Published at :
Modified at : 2022-04-01
Jumlah pelawat : 1380

Pengenalan

Tujuan penerbitan Laporan State Of The River Report’ SOR adalah bagi mengemaskini dan menganalisis maklumat pengurusan sumber air dan lembangan sungai di Negeri Selangor. Maklumat dan data diperolehi daripada pelbagai agensi dan pihak berkepentingan.

Tujuan penerbitan laporan ini adalah bagi meningkatkan kesedaran awam tentang pemeliharaan dan pemuliharaan sumber air serta melaporkan status kuantiti dan kualiti terkini bagi sungai Klang, Sungai Selangor dan Sungai Langat.

Usaha yang telah dilaksanakan oleh semua agensi dan pihak berkepentingan didalam menangani pelbagai cabaran untuk meningkatkan kualiti air sungai.Pengurusan sumber air merangkumi aspek kualiti dan kuantiti punca-punca pencemaran, kaedah pengurusan sisa pepejal, navigasi jalan air pedalaman, rekreasi, program kesedaran awam.

LUAS menerbitkan Laporan ‘ State Of The River Report’ Sungai Selangor, Sungai Langat dan Sungai Klang setiap 3 tahun sekali.Setakat ini LUAS telah mengeluarkan Laporan SOR pada tahun 2005, 2008 dan 2011

Penerbitan

Bil.SungaiTahunMuat Turun
1.Bernam2015SOR Sungai Bernam
2.Klang2011
2015
SOR Sungai Klang
SOR Sungai Klang
3.Langat2011
2015
SOR Sungai Langat
SOR Sungai Langat
4.Selangor2011
2015
SOR Sungai Selangor
SOR Sungai Selangor

Artikel Berkaitan

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram