Loader
Logo LUAS
Print

PERBEZAAN LEMBAGA URUS AIR SELANGOR (LUAS) DAN AIR SELANGOR

Tahukah anda? Apakah perbezaan diantara Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) dan Pengrusan Air Selangor S.D.N B.H.D? 

PlusBaca Lagi

BAYARAN KINI LEBIH MUDAH DENGAN JOMPAY!

PlusBaca Lagi

PEMAKLUMAN PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA URUS AIR SELANGOR (PELESENAN) (PINDAAN) 2020

PEMAKLUMAN PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA URUS AIR SELANGOR (PELESENAN) (PINDAAN) 2020 Adalah dimaklumkan, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) Selangor telah meluluskan pindaan di dalam Peraturan-Peraturan Lembaga Urus Air Selangor (Pelesenan) (Pindaan) 2020. Pindaan kepada peraturan-peraturan adalah kepada Peraturan 8(6) iaitu ‘jika suatu permohonan bagi pembaharuan dibuat selepas habis tempoh lesen, Pengarah boleh enggan memperbaharui lesen atau boleh memperbaharui tertakluk kepada pengenaan fi lewat tidak melebihi sepuluh ringgit bagi setiap hari kelewatan’.Perhatian dan kerjasama semua pihak terutama kepada pemegang lesen dan kebenaran bertulis daripada LUAS berkenaan perkara ini amatlah dihargai dan dahului dengan ucapan terima kasih.Sekian.

PlusBaca Lagi
About LUAS
About LUAS

TENTANG LUAS

Penubuhan Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) bermula daripada arahan Jemaah Menteri pada Julai 1997 yang meminta Kementerian Pertanian, seterusnya Kerajaan Negeri Selangor supaya mengkaji cadangan bagi menubuhkan satu badan untuk menguruskan sungai dan sumber air secara bersepadu dengan mengambil Sungai Selangor sebagai projek perintis dan Sungai “Thames” di United Kingdom sebagai model pelaksana. Sehubungan dengan itu, penyelarasan peranan dan bidangkuasa antara agensi kerajaan negeri dan persekutuan telah dibuat bagi memastikan tidak wujud sebarang pertindihan fungsi dan tanggungjawab serta melancarkan perjalanan badan ini. Lalu LUAS ditubuhkan melalui kelulusan Dewan Undangan Negeri Selangor yang bersidang pada 9 April 1999. Penubuhan LUAS ini dilengkapi dengan sebuah enakmen iaitu Enakmen Lembaga Urus Air Selangor 1999.

PlusBaca Lagi

PERKHIDMATAN LUAS

BERITA

LUAS

Majlis Pelancaran Projek Penambahbaikan Ekologi Tasik Cyberjaya

LUAS turut besama hadir pada 20 Januari 2024 yang lalu di Majlis Pelancaran Projek Penambahbaikan Ekologi Tasik Cyberjaya Berasaskan Komuniti di Taman Tasik Cyberjaya. Projek Penambahbaikan Ekologi Tasik Cyberjaya ini adalah usahasama Majlis Perbandaran Sepang dengan Global Environment Centre untuk meningkatkan biodiversiti di Taman Tasik Cyberjaya.  Kehadiran YBrs. Ts. Tn. Hj. Hasrolnizam, Pengarah LUAS bersama beberapa pegawai adalah sebagai tanda sokongan LUAS terhadap usaha yang dilaksanakan. LUAS amat menggalakkan dan mengalu-alukan projek seumpama ini dilaksanakan oleh, dan dengan kerjasama pelbagai pihak tidak kira agensi kerajaan, syarikat swasta, NGO, mahupun komuniti/masyarakat.  Perkara ini adalah selari dengan inisiatif yang sedang diusahakan oleh LUAS untuk badan-badan air negeri terutamanya tasik dan kolam dipotensikan dan dipelihara melalui pelaksanaan pelbagai aktiviti bermanfaat kepada rakyat dan negeri, serta mampu untuk digunakan sebagai sumber air alternatif/tambahan negeri ketika diperlukan.  

Loader

MAKLUM BALAS

PENSIJILAN

SIRIMCERTIFIED TO MS ISO 9001:2015CERT. NO. : QMS 02863
SIRIMCERTIFIED TO MS 1900:2014CERT. NO. : QMS-i 00125
SAMMSkim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) for testing and/or calibration laboratorySAMM 916

TENDER & SEBUT HARGA

PERKHIDMATAN DALAM TALIAN

Online Service
Online Service
Online Service
Online Service
Online Service
Online Service

FOLLOW US

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram