Loader
Logo LUAS
Print
Published at :
Modified at : 2022-03-29
Jumlah pelawat : 7947

Pengenalan

Pelan Strategik LUAS 2017 - 2021 ini dihasilkan untuk menetapkan hala tujuLUAS bagi tempoh lima (5) tahun. Pelan ini akan memastikan LUAS sentiasaberada di atas landasan yang tepat dan bergerak untuk mencapai visi danmisi bagi menyokong wawasan Negeri Selangor.

Pelan strategik ini menerangkan secara keseluruhan perancangan apa yangingin dicapai oleh LUAS. Fokus strategik LUAS digambarkan melalui pelantindakan bagi setiap objektif yang telah ditetapkan. Tiga (3) objektif yangingin dicapai melalui pelan ini adalah;

  • Kelestarian Kuantiti dan Kualiti Sumber Air,
  • Kecekapan dan Keberkesanan Penyampaian, dan
  • Pengukuhan dan Keberkesanan Kerjasama Strategik.

Ketiga-tiga objektif ini dirangka untuk memantapkan dan mengukuhkanoperasi LUAS bermula di peringkat pengurusan dalaman sehingga kehubungan bersama pihak-pihak berkepentingan dan juga masyarakat.Ianya dirumus untuk memberi perkhidmatan yang cemerlang kepadasemua di dalam aspek berkaitan sumber air negeri.

Penerbitan

DokumenMuat Turun
Pelan Strategik LUAS 2012-2016Muat Turun
Pelan Strategik LUAS 2017-2021Muat Turun


Artikel Berkaitan

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram