Loader
Logo LUAS
Print
Published at :
Modified at : 2023-07-28
Jumlah pelawat : 8445

Pengenalan

Konsep Integrated River Basin Management(IRBM) telah dikenalpasti oleh pihak JPS lebih dari 10 tahun yang lalu tetapi penerapan konsep IRBM ini adalah agak perlahan di kalangan agensi kerajaan. Maka dengan itu, Perdana Menteri pada ketika itu telah mengarahkan penubuhan Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) pada tahun 1999 di peringkat Negeri Selangor sebagai model institusi yang akan memainkan peranan penting dalam pengurusan bersepadu lembangan sungai dan pengurusan sumber air. Dalam RMK-8 (2001-2005), Pelan Rumusan Perspektif Ketiga (OPP3) 2001-2010 (diluluskan oleh Parlimen pada April 2001) dan Pelan Spatial Kebangsaan telah memasukkan konsep IRBM ke dalam rancangan tersebut.

Masalah pencemaran alam sekitar di Malaysia banyak berlaku di lembangan sungai. Terdapat banyak sungai yang mempunyai tahap kualiti airnya yang rendah dan kandungan kelodak yang tinggi akibat daripada pencemaran logam berat, sisa toksik, aktiviti pertanian dan aktiviti harian penduduk sekitarnya. Kehilangan biodiversiti di kawasan tadahan akibat daripada pencemaran dan bencana banjir yang berlaku dilembangan sungai disebabkan perubahan gunatanah. Disampig itu, masalah kekurangan bekalan air akan berlaku apabila musim kemarau. Punca kepada permasalahan ini ada sangat luas dan komplek. Antara punca utamanya adalah kerana pengurusan lembangan sungai pada ketika ini adalah dipecahkan mengikut bidangkuasa agensi masing-masing termasuk kuasa penguatkuasaan.

Maka dengan itu, pengurusan lembangan sungai secara bersepadu adalah penting bagi mewujudkan koordinasi antara agensi dalam pengurusan sumber air dan alam sekitar kelak.

Objektif keseluruhan projek adalah merangkumi aspek perlindungan, pemuliharaan, dan pengurusan bersepadu lembangan sungai di Semenanjung Malaysia. Maka bagi mencapai objektif tersebut, koordinasi yang baik antara agensi persekutuan dan agensi negeri dalam menyediakan sokongan teknikal bagi pembangunan model dan garispanduan pengurusan lembangan sungai. Projek dokumen adalah berdasarkan program kerjasama antara Kerajaan Malaysia - Program Bantuan Alam Sekitar Kerajaan Denmark.

4 polisi utama yang digariskan iaitu:

 1. Polisi 1-Memastikan air mencukupi
 2. Polisi 2-Memastikan air bersih
 3. Polisi 3-Mengurangkan risiko banjir
 4. Polisi 4-Kemudahan untuk navigasi jalan air pedalaman

Terdapat 17 Strategi dan 66 Langkah Kawalan untuk pelaksanaan

Tempoh pelaksanaan: Jangka pendek < 2 tahun

Jangka sederhan 2 – 5 tahun

Jangka panjang > 5 tahun

Penerbitan

Info IRBM

September 2003- The Need for IRBM in Malaysia

March 2004- The Way Forward

December 2004- Keeping the Firefiles Flashing

December 2006- Kedah Launches A New Model for IRBM

Laporan dan Kajian

 1. Feasibility study of charging schemes for LUAS.Charging for water: the case of Denmark.

 2. Training need analysis for IRBM , draft training plan and outline of IRBM courses.

 3. Development of a GIS for IRBM in Selangor.

 4. Review of the LUAS GIS implementation for IRBM in Selangor.

 5. Environmental Monitoring strategy for IRBM in Selangor.

 6. Notes on environmental issues in pig farming.

 7. Groundwater resources in the Sg. Selangor basin and management recommendations.

 8. The water quality of Sg. Air Hitam and its impact on Sg. Selangor.

 9. Analysis of flow data from Batang Berjuntai and water quality data from Kg. Kuantan.

 10. Animal husbandry waste management in the Sg. Selangor basin.

 11. Environmental assessment of animal husbandry in the Sg. Selangor basin.

 12. Water resources study of the Sg. Selangor basin – Draf.

 13. Water quality study of the Sg. Selangor basin – On-going.

 14. Land-use planning in relation to IRBM in the Sg. Selangor basin - Draf.

 15. Freshwater aquaculture in the Sg. Selangor basin – Draf.

 16. Identification of demonstration projects in Selangor: Summary Report.

 17. Identification of demonstration projects in Selangor: Bukit Sentosa.

 18. Identification of demonstration projects in Selangor: Taman Rawang Jaya Sewerage Treatment Plant.

 19. Wastewater characterization study report for Bukit Sentosa Demonstration Project.

Penerbitan

BILLembanganMuat Turun
1.Klang

Laporan IRBM Sungai Klang 2016-2021

Ringkasan Eksekutif IRBM Sungai Klang 2016-2021

2.Langat

Laporan IRBM Sungai Langat 2015-2020

Ringkasan Eksekutif IRBM Sungai Langat 2015-2020

Laporan IRBM Sungai Langat 2022-2030

3.Selangor

Laporan IRBM Sungai Selangor 2015-2020

Ringkasan Eksekutif IRBM Sungai Selangor 2015-2020

Laporan IRBM Sungai Selangor 2022-2030


Artikel Berkaitan

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram