Loader
Logo LUAS
Print
Published at :
Modified at : 2022-03-29
Jumlah pelawat : 5086

PELAN PENGURUSAN BERSEPADU PANTAI (INTEGRATED COASTAL MANAGEMENT – ICM) DI NEGERI SELANGOR

Projek Pengurusan Bersepadu Pantai Pelabuhan Klang (ICM-Integrated Coastal Management) merupakan program kerjasama teknikal di antara Kerajaan Negeri Selangor dengan pihak Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) melalui Memorandum Perjanjian pada tahun 2001.

Pelabuhan Klang (merangkumi daerah Klang dan Kuala Langat) telah dipilih sebagai Tapak Demonstrasi Kebangsaan bagi Projek ICM. Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) bertindak sebagai Pejabat Pengurusan Projek manakala Majlis Perbandaran Klang (MPK) dan Majlis Daerah Kuala Langat (MDKL) sebagai Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang terlibat secara langsung dan melaksanakannya di samping jabatan-jabatan dan agensi-agensi Kerajaan yang berkaitan, sektor swasta dan NGOs. Pelan ini telah diguna-pakai oleh Kerajaan Negeri Selangor selepas mendapat kelulusan melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) yang bersidang pada 24 Julai 2007.

Pengurusan Pantai Bersepadu (ICM) adalah sumber alam dan rangka kerja pengurusan alam sekitar yang menggunakan pendekatan integratif, holistik dan proses perancangan interaktif dalam menangani isu - isu pengurusan kompleks di kawasan pantai.

Tujuan utama ICM adalah untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan tadbir urus pantai dari segi keupayaannya untuk mencapai penggunaan lestari sumber pantai dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh ekosistem di kawasan pantai. Ia bertujuan untuk melakukan ini dengan melindungi integriti fungsi sistem sumber semula jadi ini, sambil membolehkan pembangunan ekonomi diteruskan. Melalui perancangan bersepadu, ICM bertujuan untuk menangani konflik dan konflik bersaing yang timbul daripada pelbagai penggunaan ruang dan sumber yang terhad .


Artikel Berkaitan

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram