Loader
Logo LUAS
Print
Published at :
Modified at : 2022-10-27
Jumlah pelawat : 10748

UNDANG-UNDANG SUBSIDIARI DI BAWAH ENAKMEN LEMBAGA URUS AIR SELANGOR 1999

Bil.SubsidiariMuat Turun
1.Penetapan Tarikh Permulaan Kuatkuasa (Sel. P.U 20)Muat Turun
2.Penetapan Tarikh Mula Berkuatkuasa Enakmen LUAS, 1999 (SEL. P.U. 14)Muat Turun
3.Peraturan-Peraturan Kemasukan Atau Pelepasan Bahan Pencemar 2012 (Sel. P.U. 43)Muat Turun
4.Peraturan-Peraturan Navigasi Jalan Air Pedalaman 2012 (Sel. P.U. 44)Muat Turun
5.Peraturan-Peraturan Abstraksi Sumber Air 2012 (Sel. P.U. 72)Muat Turun
6.Peraturan Lembaga Urus Air Selangor (Pelesenan) 2012 (Sel. P.U. 113)Muat Turun
7.

Peraturan-Peraturan Aktiviti Pengubahan Sumber (Selangor) 2013 (Sel. P.U. 139)

Muat Turun
8.Peraturan-Peraturan Pelencongan Air Bagi Penjanaan Elektrik (Selangor) 2014 (Sel. P.U. 3)Muat Turun
9.

Peraturan Pelan Pengurusan Bersepadu Lembangan Sungai Langat (Sel. P.U. 14)

Muat Turun
10.

Peraturan Pelan Pengurusan Bersepadu Lembangan Sungai Selangor (Sel. P.U. 15)

Muat Turun
11.

Peraturan Pelan Pengurusan Bersepadu Lembangan Sungai Klang (Sel. P.U. 16)

Muat Turun
12.

Peraturan-Peraturan Lembaga Urus Air Selangor (Pelesenan) (Pindaan) 2020

Muat Turun
13.Peraturan LUAS (Pengkompaunan Kesalahan) 2021Muat Turun

Artikel Berkaitan

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram