Loader
Logo LUAS
Print
Published at :
Modified at : 2023-01-09
Jumlah pelawat : 7697

HASLINA AMER | Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

HASLINA AMER

Ketua Pegawai Digital (CDO)

Pegawai kanan agensi yang bertanggungjawab terhadap semua aspek teknologi maklumat agensi dan menyelaraskannya dengan strategi bisnes agensi. Pegawai kanan ini terlibat di dalam mesyuarat pengurusan dan berupaya mempengaruhi polisi dan perancangan strategik/hala tuju agensi.


Artikel Berkaitan

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram