Loader
Logo LUAS
Print
Diterbitkan pada :
Tamat pada : 2019-12-30
Jumlah pelawat : 670

Sesi Town Hall Bersama Pihak Berkepentingan Bagi Cadangan Pindaan Enakmen LUAS 1999

Sesi Town Hall Bersama Pihak Berkepentingan Bagi Cadangan Pindaan Enakmen LUAS telah diadadakan pada 27 Februari 2019 (RABU) di Auditorium Dato Seri Harun Idris, Pejabat PKNS, Shah Alam.

Sesi ini melibatkan pihak berkepentingan dengan Lembaga yang terdiri daripada beberapa sektor seperti Perindustrian, Pertanian, Perlombongan, Perladangan, Akuakultur, Pembangunan, Utiliti dan Komersial. Tujuan sesi ini diadakan ialah:-

  1. Mendapatkan segala pandangan dan cadangan daripada pihak berkepentingan (Industry Player) bagi cadangan pindaan Enakmen LUAS 1999; dan 
  2. Membincangkan isu-isu  terhadap dasar dan perundangan sedia ada.

Kandungan sesi ini terdiri daripada pembentangan berkenaan Enakmen LUAS 1999 yang disampaikan oleh Ketua Penolong Pengarah (Undang-Undang) Tuan Haizam Irwan bin Toha yang menjelaskan fungsi dan kuasa Lembaga serta aktiviti yang dikawalselia Lembaga termasuklah tetapi tidak terhad kepada pelesenan, fi dan caj serta kandungan Enakmen yang lain. Sejurus selepas itu, Sesi bersambung dengan cadangan dari pihak berkepentingan dari semua sektor yang hadir yang dikendalikan oleh moderator Ir. Dr. Salmah binti Zakaria dan dibanytu oleh Pegawai Undang-Undang Puan Norfazilah binti Shaharudin. Sebanyak 58 cadangan diterima hasil dari sesi ini.

Kesimpulannya, sesi ini telah mencapai objektifnya bagi mendapatkan cadangan dari pihak berkepentingan (Industry Players). Seterusnya proses penambahbaikan atau semakan semula Enakmen LUAS 1999 ini akan mempertimbangkan semua cadangan dan pandangan yang telah dibuat oleh semua pihak baik agensi kerajaan, swasta mahu pun badan bukan kerajaan.

 

LUAS

 

 

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram