Loader
Logo LUAS
Print
Diterbitkan pada :
Tamat pada : 2023-12-01
Jumlah pelawat : 302

Sertai Soal Selidik Belanjawan Selangor 2024 (18 Ogos - 30 November 2023)

SOAL SELIDIK BELANJAWAN SELANGOR 2024

Tempoh Soal Selidik : 18 Ogos 2023 - 30 November 2023

Sila SCAN kod QR / pautan kajian untuk menyertai.

Kerajaan Negeri sedang melaksanakan soal selidik belanjawan bagi memuktamadkan perancangan Belanjawan Selangor 2024. Anda dijemput mengambil bahagian mengisi soal selidik bagi mendapatkan seberapa banyak responden bagi membolehkan kaji selidik ini mendapat input yang lebih inklusif.

Sila SCAN kod QR / pautan kajian untuk menyertai.

Sumber : Perbendaharaan Negeri Selangor

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram