Bahagian Perundangan dan Penguatkuasaan

Fungsi Unit Pendakwaan Dan Pelesenan

Carta Unit Pentadbiran Dan Sumber ManusiaCarta Unit Pendakwaan Dan Pelesenan

Fungsi Unit Penguatkuasaan

Carta Unit Pentadbiran Dan Sumber ManusiaCarta Unit Penguatkuasaan

Carta Unit Pentadbiran Dan Sumber ManusiaCarta Bahagian Perundangan dan Penguatkuasaan

Fungsi Unit Penguatkuasaan
  • Menyelaras, mengawalselia dan memantau setiap aktiviti di bawah Enakmen LUAS.
  • Menguatkuasakan Peraturan-peraturan di bawah Enakmen LUAS.
  • Memantau dan menguatkuasakan syarat-syarat Lesen supaya dipatuhi.