Loader
Logo LUAS
Print
Published at :
Modified at : 2022-04-17
Jumlah pelawat : 13569

Fungsi Dan Peranan Unit Sumber Manusia Dan Integriti

  • Merancang keperluan tenaga manusia dan pembangunan organisasi Lembaga.
  • Merancang dan mengurus segala aspek pengurusan personel anggota Lembaga.
  • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program pembangunan sumber manusia melalui latihan dan kursus awam atau swasta.
  • Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti di Lembaga.

Staff

Mohd Tahir Bin Ab Talib

Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Integriti

Pegawai Tadbir Gred N44

Staff

Noor Saidatol Nafisah Binti Yeop

Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Integriti

Penolong Pegawai Tadbir Gred N29

Staff

Ahmad Muzzamel Bin Al Bakri

Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Integriti

Penolong Pegawai Tadbir Gred N29

Staff

Norfaezah Binti Ariffin

Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Integriti

Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19

Staff

Awaluddin Bin Kasmari

Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Integriti

Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19

Staff

Norazlin Binti Ismail

Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Integriti

Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19

Staff

Suhailla Binti Mohd

Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Integriti

Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19


Artikel Berkaitan

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram