Loader
Print
LUAS Dataset

Unit Perancangan dan Penyelidikan

Published at :
Modified at : 2022-04-17
Jumlah pelawat : 5509

Fungsi Dan Peranan Unit Perancangan Dan Penyelidikan

  • Memberi input dalam pelaksanaan perancangan pembangunan dengan memastikan perancangan, pembangunan dan pengezonan guna tanah berkaitan sumber air, lembangan sungai dan perairan pantai.

Staff

Mohd Azhar Bin Mohd Yusof

Unit Perancangan dan Penyelidikan

Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J44

Staff

Nor Hamimah Binti Idris

Unit Perancangan dan Penyelidikan

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred JA

Staff

Aminnuddin Bin Zakaria

Unit Perancangan dan Penyelidikan

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred JA

Staff

Siti Suhailah Binti Md Said

Unit Perancangan dan Penyelidikan

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred JA


Artikel Berkaitan

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram