Loader
Logo LUAS
Print
Published at :
Modified at : 2022-04-17
Jumlah pelawat : 6201

Fungsi Dan Peranan Unit Perancangan Dan Penyelidikan

  • Memberi input dalam pelaksanaan perancangan pembangunan dengan memastikan perancangan, pembangunan dan pengezonan guna tanah berkaitan sumber air, lembangan sungai dan perairan pantai.

Staff

Mohd Azhar Bin Mohd Yusoff

Unit Perancangan dan Penyelidikan

Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J44

Staff

Nor Hamimah Binti Idris

Unit Perancangan dan Penyelidikan

Pen. Peg.Perancang Bandar dan Desa Gred JA29

Staff

Aminnuddin Bin Zakaria P.J.K

Unit Perancangan dan Penyelidikan

Pen. Peg.Perancang Bandar dan Desa Gred JA29

Staff

Siti Suhailah Binti Md Said

Unit Perancangan dan Penyelidikan

Pen. Peg.Perancang Bandar dan Desa Gred JA29

Staff

Nor Ezzah Diana Binti Majid

Unit Perancangan dan Penyelidikan

Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19


Artikel Berkaitan

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram