Loader
Logo LUAS
Print
Published at :
Modified at : 2022-05-11
Jumlah pelawat : 1032
Legal Update

LUAS menjalankan Sesi Legal Update – Siri 1 bagi memberi pendedahan terkini berkenaan tatacara pengeluaran kompaun kepada pegawai-pegawai LUAS selaras dengan pindaan Peraturan Pengkompaunan Keselahan LUAS 2021 bagi kesalahan yang mendapat kelulusan izin secara pukal (blanket consent) daripada timbalan pendakwa raya.

LUAS

LUAS

LUAS

LUAS


Artikel Berkaitan

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram