Loader
Print
LUAS Dataset

Pejabat Wilayah Selangor/Bernam

Published at :
Modified at : 2022-04-17
Jumlah pelawat : 6312

Fungsi Dan Peranan Pejabat Wilayah Selangor/Bernam

  • Merancang, menyelaras dan mengurus lembangan sungai secara bersepadu (Integrated River Basin Management, IRBM) bagi memastikan kelestarian kuantiti dan kualiti sumber air serta ekosistemnya.
  • Merancang, menyelaras dan mengurus perairan pantai secara bersepadu (Integrated Coastal Management, ICM) bagi memastikan pemuliharaan kualiti air dan ekosistem persisiran pantai.
  • Mengurus khidmat ulasan teknikal bagi aktiviti pembangunan/kerja tanah, ulasan tanah,permit bahan batuan serta maklumbalas aduan melibatkan sumber air selaras Enakmen LUAS 1999.
  • Menyelaras dan melaksanakan tindakan segera kawalan kecemasan pencemaran sumber air bagi memastikan sumber air terpelihara dan tidak menjejaskan operasi muka sauk bekalan air.

Staff

Mohammad Anuar Bin Harun

Pejabat Wilayah Selangor/Bernam

Penolong Jurutera Gred JA29

Staff

Bidasari Binti Bahashim

Pejabat Wilayah Selangor/Bernam

Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C44

Staff

Amyrull Bin Arsat

Pejabat Wilayah Selangor/Bernam

Penolong Jurutera Gred JA29

Staff

Mohd Khidzir Bin Amron

Pejabat Wilayah Selangor/Bernam

Penolong Jurutera Gred JA29

Staff

Siti Halimah Binti Mohd Nor

Pejabat Wilayah Selangor/Bernam

Penolong Jurutera Gred JA29


Artikel Berkaitan

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram