Loader
Logo LUAS
Print
Published at :
Modified at : 2022-04-17
Jumlah pelawat : 5490

Fungsi Dan Peranan Unit Audit Dalam

  • Memberi nasihat dan pandangan mengenai keberkesanan, kekukuhan dan kawalan dalaman Lembaga termasuk sistem ICT.
  • Melaporkan hasil pengauditan kepada Pengarah dan mengambil tindakan susulan terhadap perkara yang dibangkitkan.
  • Menilai aktiviti Lembaga dengan memberi tumpuan terhadap penggunaan sumber serta pencapaian matlamat secara efektif, efisien dan ekonomi.

Staff

Nor Atika Binti Nasrah

Unit Audit Dalam

Penolong Juruaudit Gred W29

Staff

Zuhanis Binti Muhamad Ali

Unit Audit Dalam

Pembantu Tadbir Gred N19

Staff

Nurul Aini Binti Sidol

Unit Audit Dalam

Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19


Artikel Berkaitan

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram