Loader
Logo LUAS
Print
Published at :
Modified at : 2022-04-17
Jumlah pelawat : 2650

Fungsi Dan Peranan Unit Pelesenan

 • Menyelaras semua permohonan, pengeluaran dan pemantauan lesen-lesen yang dikawal selia oleh Lembaga. Berikut adalah senarai lesen yang dirujuk :

  • Lesen Abstraksi Air Bumi
  • Lesen Air Permukaan
  • Kebenaran bertulis aktiviti Pengubahan Sumber
  • Lesen Kemasukan dan Pelepasan Bahan Pencemar
  • Lesen Navigasi Jalan Air Pedalaman
  • Lesen Pelencongan Air Bagi Penjanaan Elektrik

Staff

Tuan Fatimah Binti Tuan Yahaya

Unit Pelesenan

Penolong Jurutera Gred JA36

Staff

Shahzreena Binti Badaruddin

Unit Pelesenan

Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19

Staff

Nur Husnah Binti Hamzah

Unit Pelesenan

Pembantu Tadbir Gred N19

Staff

Nur Syahirah Binti Azani

Unit Pelesenan

Pembantu Tadbir Gred N19


Artikel Berkaitan

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram