Rabu, Ogos 05, 2020

Seksyen Sumber Air

Fungsi Unit Air Bumi dan Permukaan

 • Menyelaras dan mengawalselia pemberian lesen abstraksi sumber air bagi air permukaan dan air bumi.
 • Menguatkuasa Peraturan Abstraksi Sumber Air (Negeri Selangor).
 • Menyelaras dan mengawalselia abstraksi air bumi melalui Jawatankuasa Air Bumi.
 • Mengumpul dan mengawalselia data inventori berkenaan abstraksi sumber air.

Fungsi Unit Kawalan Pencemaran

 • Menguatkuasa Peraturan-peraturan  kemasukan atau Pelepasan bahan pencemar (Negeri Selangor).
 • Menyelaras dan mengawalselia pemberian lesen kemasukan atau  pelepasan bahan pencemar mengikut kadar caj yang ditetapkan.
 • Menyelaras dan mengawalselia penguatkuasaan punca pencemaran melalui Jawatankuasa Kecemasan Pencemaran Sumber Air.
 • Menyelaras kajian dan penyelidikan.

Fungsi Unit Sumber Air Alternatif

 • Mengenalpasti, menyelaras dan mengawalselia sumber air alternatif melalui Pasukan Petugas Sumber Air Alternatif Negeri Selangor .
 • Menguatkuasa Perintah Am Kemarau.
 • Menguatkuasakan Peraturan Navigasi Jalan Air Pedalaman (Negeri Selangor).
 • Menyelaras, mengawalselia dan memajukan aktiviti Navigasi di perairan pedalaman Negeri Selangor.
 • Menyelaras dan mengawalselia pendaftaran vesel dan pelesenan navigasi.

Carta Unit Teknologi MaklumatCarta Seksyen Sumber Air

Dikemaskini Pada : Rabu, 11 Januari 2017 11:26