Loader
Logo LUAS
Print

PERATURAN-PERATURAN PELESENAN PEMBUANGAN AIR KEMBALIAN, DAN KEMASUKAN ATAU PELEPASAN BAHAN BUANGAN DAN BAHAN PENCEMAR (NEGERI SELANGOR) 2024

Published at :
Modified at : 2024-07-10
Jumlah pelawat : 55

Adalah dimaklumkan, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) Selangor telah meluluskan pindaan Peraturan Pelesenan LUAS 2024 yang dikenali sebagai Pelesenan Pembuangan Air Kembalian, Dan Kemasukan Atau Pelepasan Bahan Buangan Dan Bahan Pencemar (Negeri Selangor) 2024 yang telah berkuat kuasa pada 20 Jun 2024 [Sel. P.U 19/2024 ]

[Sel. P.U 19/2024 ]

Peraturan Kemasukan Atau Pelepasan Bahan Pencemar (Negeri Selangor) 2012 [Sel.P.U.43/2012] adalah terbatal dengan berkuatkuasanya Peraturan Baharu (ZDP) ini dengan serta merta.


Artikel Berkaitan

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram