Khamis, Disember 12, 2019

Enakmen

Enakmen-enakmen yang berikut telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri, Selangor, pada 9 April 1999, adalah diisytiharkan untuk makluman umum:

Dikemaskini Pada : Rabu, 11 Januari 2017 11:26