Selasa, April 07, 2020

Undang-undang Subsidiari

SENARAI UNDANG-UNDANG SUBSIDIARI DI BAWAH ENAKMEN LEMBAGA URUS AIR SELANGOR 1999

warta
Filename Size
An Adobe Acrobat file 1. Penetapan Tarikh Permulaan Kuatkuasa (Sel. P.U 20) 16.89 KB
An Adobe Acrobat file 2. Penetapan Tarikh Mula Berkuatkuasa Enakmen LUAS, 1999 (SEL. P.U. 14) 211.88 KB
An Adobe Acrobat file 3. Pemberitahuan Caj Bagi Abstraksi Air Daripada Mana-mana Sumber Air - No.1366 423.49 KB
An Adobe Acrobat file 4. Peraturan - peraturan ( Pengkompaunan Kesalahan ) LEMBAGA URUS AIR SELANGOR 2006 213.3 KB
An Adobe Acrobat file 5. Pemberitahuan Zon Perlindungan ( Kawasan Yang Diisytiharkan Dan Sekatan ) 2009 - No.2171 114.07 KB
An Adobe Acrobat file 6. Pelan Pengurusan Lembangan Sungai Selangor 2007-2012 - No.3023 77.17 KB
An Adobe Acrobat file 7. Pelan Pelaksanaan Strategi Perairan Pantai Pelabuhan - No.3024 118.89 KB
An Adobe Acrobat file 8. Pemberitahuan Zon Perlindungan ( Kawasan yang Diisytiharkan Dan Sekatan ) 2010 - No.1189 83.13 KB
An Adobe Acrobat file 9. Pemberitahuan Caj Bagi Pelencongan Air Daripada Mana-mana Sumber Air - No.3617 28.18 KB
An Adobe Acrobat file 10. Pemberitahuan Zon Perlindungan ( Kawasan Yang Diisytiharkan Dan Sekatan ) (NO. 2) 2010 -No.3959 177.44 KB
An Adobe Acrobat file 11. Peraturan Kemasukan Atau Pelepasan Bahan Pencemar (Sel. P.U 43) 2012 413.62 KB
An Adobe Acrobat file 12. Peraturan Navigasi Jalan Air Pedalaman (Sel. P.U 44) 2012 701.16 KB
An Adobe Acrobat file 13. Pemberitahuan Caj Abstraksi Sumber Air - No.1366 93.55 KB
An Adobe Acrobat file 14. Peraturan Abstraksi Sumber Air 2012 264.18 KB
An Adobe Acrobat file 15. Peraturan Lembaga Urus Air Selangor (Pelesenan) 2012 358.06 KB
An Adobe Acrobat file 16. Pelan Pengurusan Pantai Bersepadu (Daerah Sabak Bernam Kuala Selangor) 2013 146.82 KB
An Adobe Acrobat file 17. Peraturan-Peraturan Aktiviti Pengubahan Sumber (Selangor) 2013 217.51 KB
An Adobe Acrobat file 18. Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan Sekatan) 2013 - No.4513 61.64 KB
An Adobe Acrobat file 19. Peraturan-Peraturan Pelencongan Air Bagi Penjanaan Elektrik (Selangor) 2014 116.56 KB
An Adobe Acrobat file 20. Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan Sekatan) 2014 No.1589 46.23 KB
An Adobe Acrobat file 21. Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan Sekatan)(No.2) 2014 No.1589 46.15 KB
An Adobe Acrobat file 22. Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan Sekatan)(No.3) 2014 No.3322 66.94 KB
 

 

 

Dikemaskini Pada : Rabu, 11 Januari 2017 11:26