Selasa, Ogos 04, 2020

Aktiviti IRBM

A)  Program ‘Visit To Sabah For Exchange of Ideas From Project Group, IRBM For Peninsular Malaysia’ di Hotel Hyatt Regency Kota Kinabalu anjuran DANIDA (17 –18 November 2002).

 

B)  Penubuhan Kumpulan Kerja pada 1 Oktober 2003 yang terdiri daripada 7 Kumpulan Kerja bagi menyediakan Pelan Tindakan IRBM Sg. Selangor.  Ahli kumpulan kerja terdiri daripada pelbagai agensi kerajaan, NGO dan pihak berkepentingan. 7 Kumpulan Kerja tersebut adalah :

  1. Kumpulan Kerja IRBM
  2. Kumpulan Kerja Kualiti Air
  3. Kumpulan Kerja Sumber Air
  4. Kumpulan Kerja Perlombongan Pasir
  5. Kumpulan Kerja Perikanan
  6. Kumpulan Kerja Guna tanah
  7. Kumpulan Kerja Penternakan Haiwan

C)  ‘Study Tour on Waste water Demonstration Project’ di sekitar Kuching ( 17 – 18 Mei 2004) 

D)  Lawatan Teknikal ke Denmark bagi pegawai pelaksana projek IRBM dari agensi-agensi terlibat. (7-17 Jun 2004) 

E)  Lawatan Teknikal ke Denmark bagi pembuat dasar polisi dari agensi-agensi terlibat. (Ogos 2004)

F)  Cadangan perlaksanaan Projek Demonstrasi di Lembangan Sg. Selangor.

     

2 projek telah dipilih :-

 1. Projek Menaiktaraf Tangki Imhoff di Taman Rawang Jaya daripada 660 PE kepada 750 PE(discaj Standard A).

 2. Projek Pengurusan Air Sisa dari Pasar Basah Bukit Sentosa, Rawang.

G)  Program Latihan - Kualiti Air dan Kuantiti Air bagi kakitangan pengurusan & profesional dan kakitangan sokongan untuk memberi memberi pendedahan mengenai kepentingan IRBM. Kursus ini dilaksanakan oleh Komponen Persekutuan.

H)  Pengedaran poster Kelip-kelip di semua agensi di Negeri Selangor sebagai Program Kesedaran Alam Sekitar.

I)   Kursus Penggunaan Petunjuk Bio di Dalam Kualiti Air Sungai di Hotel Seri Malaysia, Pulau Pinang  ( 2-3 Februari 2005)

J)   Pembentangan Kertas Kerja  ‘IRBM Demonstration Project – Selangor Component – Sentosa Market Waste Water’ di Seminar Pengurusan Kualiti Air Sungai Lembangan Sg. Kedah ‘Air Buangan Dari Pasar Basah, Restoran dan Gerai’ anjuran Jawatankuasa Kualiti Air IRBM Lembangan Sg. Kedah di Hotel City Bayview, Langkawi. (29 Mac 2005)

K)  Program Pengurusan Bersepadu Lembangan Sg. Kedah – Worksyop Penggubalan Dasar Pengambilan Pasir Negeri Kedah, di Heritage Hotel, Cameron Highland anjuran JPS Kedah. (2-3 Ogos 2005)

L)  Pengedaran ‘Newsletter - IRBM updates ‘ Edisi I, II dan II .

Dikemaskini Pada : Rabu, 11 Januari 2017 11:26