Rabu, Ogos 05, 2020

Seksyen Perancangan Dan Penyelidikan

Fungsi Seksyen Perancangan Dan Penyelidikan
  • Memberi input dalam pelaksanaan Kajian Perancangan Pembangunan dengan memastikan perancangan, pembangunan dan pengezonan gunatanah berkaitan sumber air, lembangan sungai dan perairan pantai ditetapkan dan diselaras dengan Enakmen LUAS 1999, Pelan IRBM & Pelan ICM.
  • Memantau pelaksanaan ulasan/maklumbalas yang dikemukakan (RSN,RTD,RKK dan lain-lain kajian khas).
  • Memantau dan memberi maklumbalas terhadap minit mesyuarat jawatankuasa yang terlibat.
  • Menghadiri mesyuarat OSC di 12 PBT dan memberi input LUAS dalam proses Kelulusan Kebenaran Merancang.
  • Menyediakan ulasan/maklumbalas bersurat LUAS terhadap kes-kes yang melibatkan LUAS dalam Kelulusan Kebenaran Merancang.
  • Menyediakan input utama kepada lembangan dalam penggubalan dasar, strategi dan program untuk pembangunan organisasi Lembaga.
  • Menyediakan Pelan Perancang Strategi bagi menangani isu-isu berkenaan air.
  • Menjalankan dan menyediakan kajian-kajian dan laporan berkaitan pembangunan dan perancangan air di Negeri Selangor.

Carta Unit Teknologi MaklumatCarta Seksyen Perancangan Dan Penyelidikan

Dikemaskini Pada : Rabu, 11 Januari 2017 11:26