Saturday, August 08, 2020

Laporan pengeluaran Lesen/Kebenaran Bertulis Dari Tahun 2006-2014

There are no translations available.

Nota :

1. Di Dalam Peraturan-Peraturan Lembaga Urus Air Selangor (Pelesenan) 2012, perkataan “lesen bermaksud termasuklah kebenaran bertulis, permit, pendaftaran dan sebarang kelulusan lain yang dikeluarkan oleh Lembaga dibawah Enakmen. 

 2.  Lima (5) aktiviti utama Lembaga telah dilesenkan semenjak tahun 2006 iaitu:-

i-             Lesen Abstraksi Sumber Air – bermula seawal tahun 2006;

ii-            Kebenaran Bertulis Aktiviti Pengubahan Sumber – bermula pada tahun 2008;

iii-          Lesen Pelencongan Air Bagi Penjanaan Elektrik - bermula pada tahun 2009;

iv-          Lesen Kemasukan Atau Pelepasan Bahan Pencemar – bermula pada tahun 2012; dan

v-           Lesen Navigasi Jalan Air Pedalaman - bermula pada tahun 2012.

 

Last Update on : Wednesday, 11 January 2017 11:26