Caj

Dengar teks ini

Caj yang dikenakan :

  1. Fi Lesen dengan kadar RM 650 setahun bagi setiap aktiviti yang dilesenkan.
  2. Caj perlanggaran berdasarkan beban bahan pencemar sekiranya pihak premis gagal mematuhi had piawaian yang telah ditetapkan.