Loader
Logo LUAS
Print

PENGAUDITAN PENGURUSAN SUMBER AIR NEGARA DI NEGERI SELANGOR OLEH JABATAN AUDIT NEGARA

Published at :
Modified at : 2023-01-27
Jumlah pelawat : 662
Bermula daripada 18 Januari 2023 sehingga 31 Januari 2023 akan datang, pengauditan pengurusan sumber air negara di Negeri Selangor oleh Jabatan Audit Negara (JAN) diteruskan dengan lawatan ke tapak-tapak yang merangkumi empangan, stesen pemantauan LUAS, projek takungan alternatif hiliran dan pemegang-pemegang lesen kawalan LUAS.
Lawatan tapak ini memberi peluang kepada LUAS untuk menunjukkan praktis sebenar pengurusan sumber air di lapangan oleh LUAS berdasarkan Pelan Pengurusan Sumber Air Bersepadu (IRBM). Semoga pengauditan di tapak ini dapat menjelaskan lagi situasi sebenar pengurusan sumber air negeri dan mengarahkan kepada pengukuhan serta penambahbaikan yang optimum.
LUASLUAS
LUASLUAS
LUASLUAS
LUASLUAS
LUASLUAS

Artikel Berkaitan

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram