Loader
Logo LUAS
Print
Published at :
Modified at : 2022-03-30
Jumlah pelawat : 1980

PENGERUSI

Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur dan Kemudahan Awam - Yang Berhormat Tuan Ir. Izham bin Hashim

SETIAUSAHA

Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur dan Kemudahan Awam - Yang Berhormat Tuan Ir. Izham bin Hashim

AHLI JAWATANKUASA

 1. Unit Perancang Ekonomi (Seksyen Makro & Penswastaan)
 2. Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor
 3. Jabatan Perhutanan Negeri Selangor
 4. Jabatan Alam Sekitar Selangor
 5. Pihak Berkuasa Tempatan
 6. Pejabat Tanah dan Daerah
 7. Landasan Lumayan Sdn Bhd (anak syarikat MBI)
 8. NGO

OBJEKTIF JAWATANKUASA

Merancang dan memantau program-program pemuliharaan dan pembangunan sungai-sungai di Selangor.

 1. Merancang aktiviti atau program dalam memulihara dan meningkatkan kualiti air sungai di Negeri Selangor;
 2. Memantau pelaksanaan program Pembangunan dan Pemuliharaan Sungai seperti projek Selangor Maritime Gateway (SMG) Sungai Klang oleh LLSB (anak syarikat MBI);
 3. Merancang program kesedaran awam dan mempromosi bagi pemuliharaan sungai seperti pelaksanaanProgram Qua-Qua yang melibatkan pemantauan kuantiti dan kualiti sungai dari aspek fizikal, kimia dan biologi dikalangan pelajar sekolah dan lain-lain;
 4. Merancang program penanaman semula pokok/bakau dikawasan strategik bagi tujuan pemuliharaan ekosistem;
 5. Menggalakkan keterlibatan aktif pihak Pejabat Daerah dan Tanah (PDT) dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dalam melaksanakanProgram Pantai dan Sungai Angkat Negeri Selangor yang diurusetiakan pihak LUAS;
 6. Menggalakkan keterlibatan aktif pihak berkepentingan seperti NGO dan komuniti setempat dalam kajian atau program pemuliharaan sungai; dan
 7. Memantau pelaksanaan program pemuliharaan sungai oleh pihak berkepentingan/komuniti samada melibatkan pembangunan infrastruktur mesra alam /goes green bagi meningkatkan kualiti air atau eko-pelancongan.


Artikel Berkaitan

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram