Loader
Logo LUAS
Print
Published at :
Modified at : 2022-04-14
Jumlah pelawat : 3200

PENGERUSI

Pengarah LUAS

AHLI JAWATANKUASA

  1. Pengarah JMG atau wakilnya
  2. Pengarah JAS atau wakilnya
  3. Pengarah Jabatan Kesihatan atau wakilnya
  4. Pegawai Daerah atau wakilnya (bagi daerah yang terlibat sahaja)
  5. Yang Di Pertua Pihak Berkuasa Tempatan atau wakilnya (bagi PBT yang terlibat sahaja)

SETIAUSAHA

LUAS

OBJEKTIF JAWATANKUASA

  1. Membangunkan satu sistem pengkalan data yang komprehensif supaya pemantauan atau penyelarasan perkembangan aktiviti air bumi dapat dilaksanakan secara bersepadu di mana data-data di setiap agensi akan diselaraskan bagi pengurusan air bumi terutamanya di dalam perkara pengambilan, pemantauan, pembaikpulih dan pengawalan keadaan semulajadi serta penguatkuasaan.
  2. Melaksanakan pengawalseliaan dan penguatkuasaan dengan menetapkan peraturan, proses dan prosedur kelulusan permohonan pengambilan air bumi serta melaksanakan kesemua fungsi dan tanggungjawab perundangan dan mengikut enakmen/akta agensi-agensi yang terlibat.
  3. Menjalinkan kerjasama dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan serta pemantauan bersama agensi-agensi yang terlibat dengan menggunapakai enakmen/akta agensi-agensi terbabit dalam pengurusan air bumi.
  4. Menyediakan, mengkaji dan mencadangkan syor-syor bagi penggunaan dan pengagihan air bumi daripada aspek bekalan dan permintaan air bumi.


Artikel Berkaitan

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram