Loader
Logo LUAS
Print
Published at :
Modified at : 2022-04-14
Jumlah pelawat : 2835

PENGERUSI

Pengarah LUAS

AHLI JAWATANKUASA

Jabatan Kerajaan Negeri

(UPEN,JKM,JMM,JKNS,PTGS,JPBD,PBT dan PTD)

Syarikat Konsesi Air

(Air Selangor,SPAN)

Lain-lain

(PKPS,KDEB,PNSB)

SETIAUSAHA

LUAS

OBJEKTIF JAWATANKUASA

Sehubungan dengan itu, di atas tanggungjawab yang digalas satu Jawatankuasa Pasukan Petugas Sumber Air Alternatif telah ditubuhkan pada 16 September 2005 sebagai pelan tindakan untuk menangani musim kemarau di Negeri Selangor. Jawatankuasa Pasukan Petugas Sumber Air Alternatif bertanggungjawab :

1. Mengenalpasti kolam, tasik, bekas lombong dan juga sumber air bawah tanah yang berpotensi untuk dibangunkan sebagai sumber air alternatif bagi bekalan air.

2. Merangka pelan tindakan bagi penggunaan sumber air alternatif.

3. Mewartakan sumber air alternatif sebagai zon pelindungan.


Artikel Berkaitan

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram